TARIEVEN 2023

PREVENTIEVE MONDZORG (M)

Alleen bij DPSI score 0,1 en 2

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten €14,91

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten €14,91

M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten €14,91

VERDOVING

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €16,62

TANDVLEESBEHANDELINGEN (T)

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen. Voor de onderstaande verrichtingen hanteren wij het 5 minuten tarief van  €14,91.

*Behandeling van 30 of 45 minuten:

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €192,83

T022 Grondig reinigen wortel standaard  €26,60

T021 Grondig reinigen wortel complex €35,91

T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €119,69

T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling €73,14

T042 Consult parodontale nazorg  €101,07

T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg  €134,32

T044 Complex consult parodontale nazorg €178,87

M30 Behandeling gevoelige tandhalzen en toedienen medicament. €6,65

VOOR KINDEREN TOT 18 JAAR WORDT ALLE MONDZORG VERGOED VANUIT DE VERZEKERING.