TARIEVEN 2024

PREVENTIEVE MONDZORG (M)

Alleen bij DPSI score 0,1 en 2

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten €15,78

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten €15,78

M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten €15,78

VERDOVING

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €17,60

TANDVLEESBEHANDELINGEN (T)

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen. Voor de onderstaande verrichtingen hanteren wij het 5 minuten tarief van €15,78.

*Behandeling van 30 of 45 minuten:

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €204,61

T022 Grondig reinigen wortel standaard  €28,16

T021 Grondig reinigen wortel complex €38,02

T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €126,72

T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling €77,44

T042 Consult parodontale nazorg  €107,01

T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg  €142,21

T044 Complex consult parodontale nazorg €189,38

M30 Behandeling gevoelige tandhalzen en toedienen medicament. €7,04

VOOR KINDEREN TOT 18 JAAR WORDT ALLE MONDZORG VERGOED VANUIT DE VERZEKERING.